Default
Default
Zoltan - Lezing van de psyche - header - 1024 Zoltan - Lezing van de liefde - header - 768 Zoltan - Lezing van de tarot - header - 568 Zoltan - Lezing van de engelen - Lezing van voorgaande Levens - header - 320

Zoltan is een heel ander wezen dan de anderen, op het moment van zijn geboorte werd hij geraakt door goddelijke genade.

De Opperste Raad van de mystieke 9 aartsengelen koos hem, grote ambassadeur van de engelen.

*De uitgever kan in geen geval de juistheid van een resultaat of de nauwkeurigheid van de gemaakte voorspellingen garanderen. Meer informatie vindt u in onze algemene voorwaarden.

Zoltan - Astrologie - consultatie - header

  LAATSTE STAP OM UW GRATIS
  LEZING TE ONTVANGEN

  (De voorgestelde inhoud is puur cultureel, ontspannend en leuk*)
  Zoltan Dagelijkse horoscoop - consultatie - footer

  Bent u hier voor uw tarotkaart van de dag? Raak de set aan om te trekken ..

  Gratis legging van tarot Background
  Gratis legging van tarot
  Gratis legging van tarot
  Gratis legging van tarot
  Gratis legging van tarot
  Gratis legging van tarot
  Gratis legging van tarot
  Gratis legging van tarot
  Gratis legging van tarot
  Gratis legging van tarot
  Gratis legging van tarot
  Gratis legging van tarot
  Gratis legging van tarot
  Gratis legging van tarot
  Gratis legging van tarot
  Gratis legging van tarot

  Uw dagkaart

  card
  UW GRATIS LEZING

  Neem contact met ons op


  IVORY OUTSOURCING CONSULTANCY, SL, AVENIDA DE TIRAJANA (ED MERCURIO), 37, TORRE I SAN BARTOLOME DE TIRAJANA, 35290, Spain

  Email : E-mailadres van de klantendienst

  Wie is zoltan ?

  Dit is hoe zaken verlopen met Zoltan…

  Zodra Zoltan in contact treedt met een persoon die een moeilijk leven heeft, verandert het lot van deze persoon dankzij de heilige interventie van de Engelen.

  A llereerst schenkt Zoltan een machtig Geheim der Geluk met een geweldige efficiëntie. Vervolgens treedt ze in rechtstreeks contact met de Beschermengel van de desbetreffende persoon. Dan begint ze aan een lange en serieuze gepersonaliseerde studie. De onthullingen die ze naar voren brengt zijn zo verbazend dat velen haar helderziende gaven kwalificeren als ”prodigieus”! Eenieder kan op die manier ongelooflijke verrassingen verwachten…zonder hier een euro voor uit te geven.

  Waarom een volledig gratis aanbieding als deze? …

  Als Zoltan rond zich kijkt stelt ze (met veel verdriet) vast dat vele mensen onterecht lijden en absoluut niet verantwoordelijk zijn voor het leven dat ze ondergaan. Terwijl anderen, intussen, een vreugdevol leven hebben, een leven met liefde en oneindige rijkdom…Hebben deze personen iets meer dan de anderen? Neen! Zeker niet.

  Met deze volledig gratis aanbieding wil Zoltan aan allen het onbetwistbaar bewijs leveren dat alle levens kunnen veranderen, radicaal en veel sneller dan dat velen zich nu nog zouden kunnen inbeelden…

  Vooral met de ondersteuning van de Hemel en van de Engelen Wereld.

  Zij alleen kan het u brengen.

  Vandaag kan iedereen zelf gratis nagaan dat de machtige hulp van Zoltan samen met deze van de Engelen Wereld het leven van eenieder snel kan veranderen, hen raad kan brengen! Zonder dat ze hiervoor moeten betalen. Noch vooraf. Noch nadien! Weinigen onder ons hebben waarschijnlijk ooit een dergelijke kans gehad om van zo’n aanbieding te kunnen genieten.

  Een extra gelegenheid om deze unieke opportuniteit te grijpen, zich definitief te bevrijden van alle problemen die steeds onoverkomelijker worden. En dit, ook al bestaat er nog twijfel. Want als we eerlijk zijn, wat zijn de risico’s? Die zijn er absoluut niet!

  Een extra gelegenheid om deze unieke opportuniteit te grijpen. Eerlijk gezegd, wat zijn de risico’s? Die zijn er absoluut niet!

  Men kan zelf nagaan of alles wat op deze site geschreven staat waar is en genieten van deze unieke aanbieding, ook al blijft men een beetje sceptisch, zonder dat men hiervoor een euro hoeft uit te geven.

  Het enige risico dat er is, is dat men zijn leven radicaal zou zien veranderen naar een leven van geluk binnen de komende dagen en wie weet, misschien zoals velen, het winnen van een eerste zeer consequente winst met spelen!

  Dit op een simpele voorwaarde : niet langer wachten en vragen om uw Heilige Providentie gratis te ontvangen:de GROTE GRONDIGE PERSOONLIJKE STUDIEVan uw Engelen Toekomst der Geluk.

  Indien u nog een beetje aarzelt, lees tenminste het volgende:

  Menigmaal werd er nagegaan dat grote situatieveranderingen optreden als alles slecht lijkt te gaan en wanneer het niet verwacht wordt. Daarom is het belangrijk om deze ongelooflijke kans, die vandaag geschonken wordt, te grijpen. Het zou immers jammer zijn moesten andere personen, die al rijk zijn, gebruik maken van al dat geluk en – in de plaats van iemand die werkelijk in nood verkeert – de belangrijke winst zouden innen die haar aanvankelijk voorbestemd werd.

  Getuigenissen

  Donia B. geeft toe: ”Ik ben zeker dat Zoltan, wat ze voor mij gedaan heeft, ook voor vele anderen kan doen, de mensen die nergens meer in geloven inbegrepen. Ze heeft het recent nog gedaan voor een van mijn vriendinnen.”
  Ze ging toen verder met het onderstaande…
  Hoe kan men weten of Zoltan effectief van echte en efficiënte Hulp kan zijn!
  Een ontoegankelijke droom, wensen die in eerste instantie onverwezenlijkbaar lijken?…
  “Zeker niet!” bevestigt Dounia B. “Het is volkomen mogelijk. Daar ben ik van overtuigd aangezien ik zelf voor de feiten geplaatst werd, bewezen en gestaafde feiten. Gedurende vele jaren heeft ongeluk me achtervolgd. Ik was vervloekt en op een paar maanden tijd heb ik alles verloren…mijn job, mijn man, mijn huis en ik zag mijn 2 kinderen enkel 2 weekenden per maand. Ik werd met de dag depressiever.
  Ik heb vorige maand toevallig internet geraadpleegd. Een volledig andere website dan die die ik gewoonlijk raadpleegde!…Ik werd toen aangetrokken door een vreemd artikel in verband met een helderziende die gratis hulp bood aan mensen in nood.
  Ik geloofde er niet echt in maar antwoordde en schreef zwart op wit alle problemen die mijn leven verpestten. Ik riskeerde immers niet veel, alles was volkomen gratis. Waarom zou ik er dan niet van genieten? Dit is hoe ik erover dacht!
  Het vervolg is verbijsterend!…
  Minder dan 7 dagen nadien ontving ik een zeer bijzondere e-mail van Zoltan. Er waren verschillende verbazende dingen gebeurd en onder andere een verbijsterende studie de me ongelooflijke onthullingen leverde in verband met bepaalde precieze gebeurtenissen uit mijn verleden- persoonlijke dingen die alleen ik kon weten. Er waren ook onverwachte feiten in verband met mijn toekomst. En al deze voorspellingen zijn gebeurd en waren zeer precies.
  Aanvankelijk durfde ik er niet in geloven…
  Een paar dagen nadat ik de engelachtige, zeer gedetailleerde helderziendheid ontving van Zoltan met betrekking tot de nieuwe en vreemde fenomenen die sinds kort in mijn leven begonnen waren, zag ik mijn wensen voor mijn ogen verwezenlijkt worden, als bij toverslag. Mijn omgeving gaf me meer aandacht, mijn werk en mijn capaciteiten werden erkend. Mensen spraken me spontaan aan met de glimlach en keken anders naar me. Ik had de indruk dat ik eindelijk bestond! En het leven lachte me eindelijk toe…
  Toen gebeurde iets ongelooflijks!…
  Ik werd op een ochtend door een vreemd gevoel aangezet tot spelen. Ik had nooit iets met spelen gewonnen, of zeer weinig: Deze keer viel ik op woensdagavond bijna om toen ik de nummers zag verschijnen! De jackpot! Uit pudeur en discretie onthulde ik het gewonnen bedrag aan niemand. Ik kon het nog steeds niet geloven! Sinds die dag is mijn leven radicaal veranderd in een leven van rijkdom en geld…Precies zoals Zoltan het had aangekondigd. Een providentiële geste van een engelen wereld voor me!”
  Ja, en het is voor velen mogelijk!
  Vele mensen zouden zich bewust moeten zijn dat ze binnen een paar dagen de zeldzame kans zullen krijgen om hun leven radicaal te zien veranderen. Net zoals het zich ook voor Donia B. heeft voorgedaan en voor vele andere mensen. Zoltan biedt haar hulp aan voor velen, gratis! Volledig en totaal gratis, zonder dat ze hier iets voor moeten betalen. Noch ervoor noch erna.
  Ongelooflijk en nochtans!…
  Denken aan dat nieuw leven dat zich voor de mensen die hier echt naar verlangen aankondigt, is gemakkelijk. Met geld, veel geld en liefde, geluk en vreugde…Wie verdient dat niet? Alles wordt zo gemakkelijk. Kopen zonder tellen, zich wat veroorloven en haar dierbaren ook een plezier doen. Het moment is er, voor allen, om hier gebruik van te maken.

  Algemene voorwaarden

  Contact: klantenservice e-mail

  Op de website https://www.psychiczoltan.com zijn de algemene voorwaarden van de ter beschikking gestelde diensten vermeld. Ze kunnen en geen geval tegen reglementeringen en richtlijnen van het Europaes Gebruiksrecht, huidig of toekomstig ..

  Van algemene voorwaarden tussen de klant, zogenaamd ”de Consulente”, in het bedrijf (IVORY OUTSOURCING CONSULTANCY). Van aanbiedingen gelinkt aan website https://www.psychiczoltan.com in zogenaamde ”Site”.

  Voorwoord: internetgebruikster gebruiksvoorwaarden van de website door

  Vanuit het oogpunt van de site en de locatie van de site en de locatie van de site en de locatie van de site en de locatie van de site en de locatie van de site.

  Het connecten op de site betekend de vanco van de integriteit van de algemene gebruiks- en verkoopvoorwaarden door de Consulente.

  Met het verbinden van de website aanvaardt de consulente alle algemene voorwaarden die betrekking hebben op het gebruik en de verkoop van de diensten.

  Deze voorwaarden kunnen onderhevig zijn aan latere aanpassingen die tehnen tijde tijde kunnen worden georganiseerd. Van Consulte dich zich der periodieke op site van www.groteambassadeurvanengelen.com te begeven om de laatste versie te hebben van deze voorwaarden.

  1. Moreel in professionel commitment van de helderziende

  Van website www.groteambassadeurvanengelen.com in e-mails hiermee gelinkt sterven are Producten provide, teksten, studies aan Op het Vlak van helderziendheid in esoterie.

  Zoltan verbindt OM Zich Een ertoe moreel charter Professioneel je respecteren bij Het leveren van dienst, OOK al is this laatste aan Geen Enkele specific Professionele reglementering onderhevig. Uit de relatieve voorwaarden van dit charter is de opgenomen in de Algemene Raadplegingsvoorwaarden.

  2. Persoonlijke gegevens

  Om zich te laten uitschrijven tussen partners gebruik maken van de uitschrijvingslinks die worden opgenomen in van de partners van de website e-mails.

  Van deze site bent u welkom om contact met mij op te nemen. De site mag niet meer zijn voor leveringen aan betalende producten.

  Van uitschrijvingslinks zullen beschikbaar zijn in e-mails van de partners van de site in het geval van Consulente zelf gaan willen uitschrijven.

  3. Gezondheid, legaliteit

  Van raadgevingen sterven op de website www.groteambassadeurvanengelen.com gegeven Worden this can Niet van en professionals Vervangen, noch aangaande mentale Gezondheid, noch aangaande van Fysieke Gezondheid van Consulente.

  Vanaf deze site moet je naar het probleem gaan om naar de volgende fase van je leven te gaan. Je moet te goeder trouw zijn.

  Website verbindt ertoe Zich OM Nooit Consulente raad Geven je sterft Haar Zou Kunnen Het tot aanzetten overtreden van de wet van schade van Het aan berokkenen Derden.

  4. Producten aangeboden op site in in e-mails

  Van website https://www.psychiczoltan.com in e-mails hiermee gelinkt sterven are commercialiseren betalende Producten Op het Vlak van helderziendheid, divinatie, tarot astrologie Interpretatie van, gelukcijfers van Persoonlijke Ontwikkeling.

  De producen nemen de vorm aan van e-boek, audio van audiovisuele opnames, teksten, illustraties, diverse objecten, gekoppeld aan occultisme. Deze producten kunnen beschikbaar zijn in de boetiek van de website van per e-mail afgebeeld worden.
  De producen nemen de vorm aan van e-boek, audio van audiovisuele opnames, teksten, illustraties, diverse objecten, gekoppeld aan occultisme. Deze producten kunnen beschikbaar zijn in de boetiek van de website van per e-mail afgebeeld worden.
  Van site Verzichte organiseert de organisatie van de site de in geassocieerde e-mails die zichzelf voordoen.

  5. Technische voorwaarden voor de levering van lezingen en illustraties zonder materieel support

  Die inhoud die deur wordt gebruikt, zal worden geleverd via digitale wegen, met andere woorden: e-mails van te download documenten. Van de site van de site niet kan beheren: anti-spam filters van antivirus.
  Van Consulente moet parametrage van haar computer nagaan in het verzendingsadres (Adressen verzender) noteen in haar lijst van aanvaarde contacten.

  6. Uitschrijving

  Indien de Consulente geen e-mails meer wenst te ontvangen van de Site, kan zij dit aanvragen door de uitschrijvingslinks te volgen die opgenomen worden in alle e-mails die door de Site verzonden worden.
  De Site wil de aandacht van de Consulente vestigen op het feit dat het uitschrijven alle links deactiveert die aanwezig zijn in de e-mails die zij van deze Site in het verleden zou ontvangen hebben. De Consulente zal geen toegang meer hebben tot de producten die via dit middel geleverd werden indien zij deze niet op haar computer opgeslagen heeft.

  ARTIKEL 4 –Betaling en terugbetaling

  De betaling wordt uitgevoerd door middel van een bankkaart en is beveiligd.
  Indien de kredietkaart geweigerd wordt, kan de Site deze zo vaak als nodig, binnen de grenzen van de van kracht zijnde wetgeving, opnieuw indienen.
  Om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren, kan de Site werken aan de betalingssystemen en dit zonder voorafgaande communicatie.
  De prijzen van de aanbiedingen op de Site kunnen gewijzigd worden zonder voorafgaande communicatie.
  De prijzen van de diensten worden duidelijk meegedeeld op de gecommuniceerde documenten en de betalingspagina’s.
  De integraliteit van de bestelde inhoud kan enkel verkregen worden nadat de aankoop verricht werd.
  Indien de Consulente niet tevreden zou zijn, De terugbetaling is alleen voor het laatst gekochte product. In het geval van meerdere aankopen wordt de tevredenheid van het kopen van een product bevestigd door de aankoop van het volgende product.
  De site kan dus alleen de laatste geleverde service terugbetalen tijdens de laatste 3 maanden voorafgaand aan de klacht van de klant. Restitutieverzoeken moeten worden verzonden naar het volgende e-mailadres: klantenservice e-mail

  ARTIKEL 5 – Garanties

  De Site is niet verantwoordelijk voor de periode, het garanderen van de toegang of het wissen van de bestelde inhouden.
  De Site is niet verantwoordelijk in het geval de registratie van de bestelling van de Consulente ontbreekt.
  De Site is niet verantwoordelijk voor de problemen die zich zouden kunnen voordoen tijdens de beveiligde betalingen. Deze vallen onder de verantwoordelijkheid van de verschillende organismes die deze beveiliging garanderen.

  ARTIKEL 7 –Beschikbaarheid van de producten

  Wat betreft immateriële producten verbindt de Site zich ertoe om alle mogelijke technische en realistische oplossingen toe te passen om een permanente toegang tot de Site te garanderen, de teksten en de illustraties die hieraan gelinkt zijn, onder voorbehoud van de noodzakelijke onderhoudsinterventies, onderbrekingen ten gevolge van internet netwerk of ten gevolge van kwaadwillige acties die onafhankelijk van haar wil zijn.

  Bijgevolg is de Site niet verantwoordelijk in het geval haar website of andere pagina’s, teksten en illustraties die hiermee gepaard gaan niet toegankelijk zouden zijn.

  De Site kan niet garanderen dat de Site geen slachtoffer is van informatica virussen die onafhankelijk van haar wil zouden optreden.

  ARTIKEL 8 – Geval van overmacht

  In het geval van overmacht of al wat afbreuk zou kunnen doen aan de goede werking van de Site, is www.groteambassadeurvanengelen.com niet verantwoordelijk voor het niet leveren van de bestelling van de Consulente.

  ARTIKEL 9 – Intellectueel bezit

  De integraliteit van de inhoud van de Site wordt beschermd door de wet van intellectueel bezit en van de merken.

  Alle reproducties, of gebruiken die voorzien worden door de wet op bescherming van intellectuele bezittingen dienen onderhevig te zijn aan voorafgaande autorisatie van de Site. Indien dit niet het geval is, kan dit gebruik het object zijn van rechtsvervolging.

  ARTIKEL 10 – Periode

  De periode waarin deze algemene verkoopsvoorwaarden van toepassing zijn is onbeperkt, tenzij modificaties of verwijdering van de Site.

  ARTIKEL 11 – Territorialiteit


  Deze bovengenoemde algemene voorwaarden zijn onderhevig aan de wetgeving van toepassing in het land waar de zetel van het bedrijf dat de site https://www.psychiczoltan.com beheert, gevestigd is.
  Lees verder…

  Gegevensbescherming

  Voorwoord

  De internetgebruikster schrijft zich in op de site https://www.psychiczoltan.com bij het invullen van de bestelling van de gratis welkomstaanbieding.

  Zij wordt hier aangeduid als zijnde de ”Gebruikster” en de site https://www.psychiczoltan.com als ”de Site”.

  De Site hecht specifiek belang aan het respecteren van de privacy en de bescherming van de persoonlijke gegevens van de Gebruikster.

  Hij neemt alle nodige voorzorgsmaatregelen voor de veiligheid van de door de Gebruikster gecommuniceerde gegevens. Dit om onder andere te vermijden dat deze gegevens gedeeld worden met niet toegestane derde partijen.

  Persoonlijke gegevens

  •Communicatie aan een derde

  De Site kan deze informatie aan zijn commerciële partners communiceren alleen als de internetgebruikster dit aanvaard heeft door het vakje aan te kruisen dat hiervoor werd voorzien.

  Om zich uit te schrijven uit aanbiedingen van partners dient de Gebruikster de uitschrijvingslinks te gebruiken die opgenomen worden in de mails van de partners van de Site.

  •Toegangsrecht en wijzigingsprocedure

  De Gebruikster heeft het recht om gegevens te raadplegen, te wijzigen of alle verwerking te weigeren van gegevens die op haar betrekking hebben. Om van deze rechten te genieten kan zij contact opnemen met de Site op het volgend adres:
  klantenservice e-mail

  •Niet persoonlijke gegevens

  Bepaalde niet persoonlijke informatie kan punctueel ingezameld worden door de analytische tool van Google voor statistische doeleinden: zoals de versie van de browser van de Gebruikster (Netscape, Internet Explorer, enz.), het type uitvoeringssysteem dat gebruikt wordt (Windows 98, Mac Os, enz.) en het IP adres van de gebruikte computer.

  Deze gegevens worden niet door de Site bewaard.

  De navigatie in de Site genereert automatisch cookies die gebruikt worden voor het bewaren van informatie die de Gebruikster identificeert tijdens het raadplegen van de Site opdat zij haar gegevens niet manueel zou moeten invoeren telkens zij de pagina raadpleegt.

  De Gebruikster beschikt echter over de mogelijkheid om het gebruik van cookies tegen te gaan door het wijzigen van de opties van haar navigatiesoftware op het internet.

  Uitschrijven

  De Gebruikster wenst geen e-mail meer te ontvangen van de Site, zij kan dit vragen door de uitschrijvingslinks te volgen die opgenomen zijn in de e-mails die door de Site gestuurd worden of door de site te contacteren op het volgend adres: klantenservice e-mail.

  Het Bedrijf vestigt de aandacht van de Gebruikster op het feit dat het uitschrijven alle links deactiveert die aanwezig zijn in de e-mails die zij in het verleden zou ontvangen hebben van de Site. De Gebruikster zal geen toegang meer hebben tot de, via deze weg, geleverde producten, indien zij deze niet heeft opgeslagen op haar computer.
  Lees verder…